PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Advertisement
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
1,544
pages
Phụ kiện vũ khí
Red dot sight.png
Data
Vật dùng được dùng để sửa đổi vũ khí


Phụ kiện vũ khí được dùng để cải tiến vũ khí trong BATTLEGROUNDS.

Mô tả[]

Phụ kiện vũ khí được dùng để thay đổi và cải tiến vũ khí của bạn, bao gồm ống nhắm để cải thiện tầm bắn, băng đạn để tăng số lượng đạn trong băng, và cả báng súng để tăng độ chính xác The Attachments in BATTLEGROUNDS help to augment and extend your weapons of choice. They include sights to increase range, magazines to augment issues with ammunition limitations, and even stocks to increase accuracy.

Hướng dẫn[]

Phụ kiện vũ khí là một phần lớn trong bài Bộ trang bị tốt nhất trong PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS. Để học thêm các bí kíp và cách sử dụng hiệu quả, ghé qua trang Hướng dẫn chơi PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS

Nòng súng[]

Hình ảnh Tên Tương thích với Sức chứa
Icon attach Muzzle Choke.png Choke (SG) Sawed-off, S1897, S686 5
Icon attach Muzzle Compensator Large.png Compensator (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C 10
Icon attach Muzzle Compensator SniperRifle.png Compensator (DMR, SR) M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR, Mini 14, SLR, QBU 12
Icon attach Muzzle Compensator Medium.png Compensator (SMG) Micro UZI, PP-19 Bizon, UMP9, Vector 8
Icon attach Duckbill.png Duckbill (SG) S1897, S12K 5
Icon attach Muzzle FlashHider Large.png Flash Hider (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L S12K, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, G36C 10
Icon attach Muzzle FlashHider SniperRifle.png Flash Hider (DMR, SR) M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR, Mini 14, SLR, QBU 12
Icon attach Muzzle FlashHider Medium.png Flash Hider (SMG) Micro UZI, PP-19 Bizon, UMP9, Vector 8
Icon attach Muzzle Suppressor Large.png Suppressor (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C 20
Icon attach Muzzle Suppressor SniperRifle.png Suppressor (DMR, SR) M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR‎, Mini 14, SLR, QBU 23
Icon attach Muzzle Suppressor Small.png Suppressor (Handgun) P1911, P92, R1895, P18C, Skorpion 10
Icon attach Muzzle Suppressor Medium.png Suppressor (Handgun, SMG) MP5K, Micro UZI, P18C, P1911, P92, PP-19 Bizon, R1895, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, Vector 15

Tay cầm[]

Hình ảnh Tên Tương thích với Sức chứa
Icon attach Lower AngledForeGrip.png Angled Foregrip (AR, SMG, DMR) M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3, Beryl M762‎‎, Mk47, G36C, MP5K 10
Icon attach Half Grip.png Half Grip M416, SCAR-L, UMP9, Vector, SKS, AUG A3, KRISS Vector, QBZ95, Mk47, Skorpion, MP5K 10
Icon attach Lower LaserPointer.png Laser Sight P18C, P1911, P92, R45, UMP9, Vector, AUG A3, Beryl M762, M416, Mk47 Mutant, QBZ, SCAR-L, SKS, Skorpion, G36C, MP5K, Deagle‎ 10
Icon attach Light Grip.png Light Grip M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3, KRISS Vector, QBZ95, Beryl M762, Mk47, Skorpion, G36C, MP5K 10
Quiver for Crossbow.png Quiver for Crossbow Crossbow 14
Icon attach Thumb Grip.png Thumb Grip M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3, QBZ95, Mk47, MP5K 10
Icon attach Lower Foregrip.png Vertical Foregrip M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector, SKS, Tommy Gun, AUG A3, QBZ95, Mk47, Skorpion, G36C, MP5K 10

Ống nhắm[]

Hình ảnh Tên Tương thích với Sức chứa
Icon attach Upper PM2 01.png 15x PM II Scope SKS, Kar98k, M24, AWM, Mk14 EBR‎, Mini 14, SLR, QBU 20
Icon attach Upper Aimpoint2X 01.png 2x Aimpoint Scope UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, MG3, Kar98k, M24, AWM, KRISS Vector, OTs-14 Groza, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, SLR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C, MP5K 15
Icon attach Upper 3x.png 3x Backlit Scope UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, MG3, Kar98k, M24, AWM, KRISS Vector, OTs-14 Groza, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, SLR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C, MP5K 15
Icon attach Upper ACOG 01.png 4x ACOG Scope UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, MG3, Kar98k, M24, AWM, KRISS Vector, Groza, SKS, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, SLR, Crossbow, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C, MP5K 15
Icon attach Upper 6x.png 6x Scope Crossbow, UMP45, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, MG3, Kar98k, M24, AWM, KRISS Vector, OTs-14 Groza, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, SLR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C, MP5K 15
Icon attach Upper CQBSS.png 8x CQBSS Scope SKS, Kar98k, M24, AWM, Mk14 EBR‎, Mini 14, SLR, QBU 20
Icon attach Upper Canted sight.png Canted sight Beryl M762, AWM, AUG A3, M416,Mk47 Mutant, QBZ, SCAR-L, G36C, SLR, Mini 14, Mk14 EBR‎, QBU, SKS, AWM, M24, Kar98k, UMP9, KRISS Vector, PP-19 Bizon‎‎, S12K, M249, MP5K
Icon attach Upper Holosight.png Holographic Sight AKM, AUG A3, AWM, Beryl M762, Crossbow, DP-28, G36C, Groza, Kar98k, M16A4, M249, MG3, M24, M416, MP5K, Mini 14, Mk14 EBR, Mk47 Mutant, P18C, P1911, P92, PP-19 Bizon, QBU, QBZ95, R45, S12K, SCAR-L, SKS, SLR, Skorpion, UMP9, Vector, MP5K, Deagle‎, Micro UZI 10
Icon attach Upper DotSight 01.png Red Dot Sight UMP45, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, M249, MG3, Kar98k, M24, AWM, SKS, Crossbow, Vector, Groza, P18C, P1911, P92, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, R45, SLR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, Skorpion, G36C, MP5K, Deagle‎, Micro UZI 10

Băng đạn[]

Hình ảnh Tên Magazine Tương thích với Sức chứa
Icon attach Magazine Extended Large.png Extended Mag (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C 15
Icon attach Magazine Extended SniperRifle.png Extended Mag (DMR, SR) M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14‎, SLR, QBU 17
Icon attach Magazine Extended Small.png Extended Mag (Handgun) P18C, P1911, P92, Skorpion 10
Icon attach Magazine Extended Medium.png Extended Mag (Handgun, SMG) MP5K, Micro UZI, P18C, P1911, P92, Skorpion, Tommy Gun, UMP45, Vector, MP5K, Deagle‎ 13
Icon attach Magazine Extended DrumMagazine.png Extended Mag Drum 50 0
Icon attach Magazine SR Extended Mag Vss.png Extended Mag for Vss +10 VSS
Icon attach Magazine ExtendedQuickDraw Large.png Extended QuickDraw Mag (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C 20
Icon attach Magazine ExtendedQuickDraw SniperRifle.png Extended QuickDraw Mag (DMR, SR) M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14, SLR, QBU 23
Icon attach Magazine ExtendedQuickDraw Small.png Extended QuickDraw Mag (Handgun) + 12, 20 or 25 P18C, P1911, P92 13
Icon attach Magazine ExtendedQuickDraw Medium.png Extended QuickDraw Mag (Handgun, SMG) MP5K, Micro UZI, P18C, P1911, P92, Tommy Gun, UMP45, Vector, MP5K, Skorpion 17
Icon attach Magazine SR ExtendedQuick Mag Vss.png Extended QuickDraw Mag for Vss +10 VSS
Icon attach Magazine QuickDraw Large.png QuickDraw Mag (AR, DMR, S12K) AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3, SLR, SKS, Mini 14, Mk14 EBR, QBZ95, QBU, Beryl M762, Mk47, G36C 14
Icon attach Magazine QuickDraw SniperRifle.png QuickDraw Mag (DMR, SR) M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14‎, SLR, QBU 16
Icon attach Magazine QuickDraw Small.png QuickDraw Mag (Handgun) P18C, P1911, P92 9
Icon attach Magazine QuickDraw Medium.png QuickDraw Mag (Handgun, SMG) MP5K, Micro UZI, P18C, P1911, P92, Tommy Gun, UMP45, Vector, MP5K 12
Icon attach Magazine SR QucikDraw Magazine Vss.png QuickDraw Mag for Vss VSS

Báng súng[]

Hình ảnh Tên Tương thích với Sức chứa
Icon attach Stock SniperRifle BulletLoops.png Bullet Loops (SG, Win94, Kar98k) S1897, S686, Kar98k, Win94 15
Icon attach Stock Shotgun BulletLoops.png Bullet Loops for S1897, S686 S1897, S686 15
Icon attach Stock SniperRifle BulletLoops.png Bullet Loops for Snipers Kar98k, Win94 15
Icon attach Stock SniperRifle CheekPad.png Cheek Pad (DMR, SR) M24, AWM, Kar98k, SKS, VSS, Mk14 EBR, SLR 17
Icon attach Lower Sniper CheekPad Vss.png Lower Sniper CheekPad for Vss VSS
Icon attach Stock UZI.png Stock for Micro UZI Micro UZI, Skorpion 10
Icon attach Stock AR Composite.png Tactical Stock M416, Vector, MP5K, M249, M16A4, Mk47 Mutant 12

Các trang tương tự[]

Advertisement