PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Advertisement
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
1,544
pages
Icon weapon Mini14.png

Súng trường nòng ngắn là một loại vũ khí trong BATTLEGROUNDS.

Súng trường nòng ngắn[]

Ghi chú:Hiện Bluehole không đưa ra các thông số chính thức cho bất kì vũ khí nào, không trang nào có thông số chính xác của vũ khí. Mỗi trang sẽ dựa vào hàng trăm bảng tính toán và mỗi trang web có số đo khác nhau. Đa số các trang sẽ ghi lại thông số thông qua thử nghiệm, 1 số thông số lại không bao gồm tầm bắn. Không ai biết chính xác là những thử nghiệm này đồng nhất với nhau hay không. Tóm gọn: Không ai có thông số chính xác, nhưng những thông tin dưới đây gần đúng với giá trị thực tế.

Image Name DMG SPD PWR zRNG MAG TBS Mode AMM CAP ATTCH BDMG 0 BDMG 1 BDMG 2 BDMG 3 HDMG 0 HDMG 1 HDMG 2 HDMG 3
Icon weapon G36C.png G36C 41 870 m/s 30 0.086s Single, Auto 5.56mm 500 4 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon HK416.png M416 40 780 m/s 3,500 100 - 400 30 0.086s Single, Auto 5.56mm 500 5 40 28 24 18 94 65.80 56.40 42.30
Icon weapon Mini14.png Mini 14 46 990 m/s 10,000 100 - 200 20 0.100s Semi-auto 5.56mm 500 3 48.30 33.80 28.90 21.70 108.10 75.60 64.80 48.60
Icon weapon SKS.png SKS 53 800 m/s 20,000 100 - 300 10 0.090s Semi-auto 7.62mm 500 5 55.60 38.90 33.30 25 124.50 87.10 74.70 56
Click here for an explanation of these stats.

Thông tin chung[]

Súng trường nòng ngắn là một vũ khí tầm trung so với Súng trường, Súng bắn tỉaDMRs. Súng trường nòng ngắn nhỏ hơn và nhẹ hơn, khiến cho chúng dễ sử dụng hơn.Những cây súng này thường được sử dụng bởi lính nhảy dù và những binh sĩ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Những khẩu súng trường nòng ngắn phổ biến là AKS-74U, HK G36C, M1 carbine, M4 carbine, SKS, Mini 14 và SG 552

Hướng dẫn sử dụng[]

Chưa có

Các trang thông tin tương tự[]

Advertisement