PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Advertisement
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
1,544
pages
Súng tiểu liên
Micro uzi.png
Data
Vũ khí nhỏ, gọn với tốc độ bắn cao nhưng độ chính xác thấp


Súng tiểu liên là một loại Vũ khí trong BATTLEGROUNDS.

Danh sách súng tiểu liên[]

Ghi chú:Hiện Bluehole không đưa ra các thông số chính thức cho bất kì vũ khí nào, không trang nào có thông số chính xác của vũ khí. Mỗi trang sẽ dựa vào hàng trăm bảng tính toán và mỗi trang web có số đo khác nhau. Đa số các trang sẽ ghi lại thông số thông qua thử nghiệm, 1 số thông số lại không bao gồm tầm bắn. Không ai biết chính xác là những thử nghiệm này đồng nhất với nhau hay không. Tóm gọn: Không ai có thông số chính xác, nhưng những thông tin dưới đây gần đúng với giá trị thực tế.

Image Name DMG SPD PWR zRNG MAG TBS Mode BSHT BDEL AMM CAP ATTCH BDMG 0 BDMG 1 BDMG 2 BDMG 3 HDMG 0 HDMG 1 HDMG 2 HDMG 3
Icon weapon MP5K.png MP5K 33 400 m/s 7,000 100 - 100 30 0.0666s Single, Burst, Auto 3 0.0666s 9mm 500 5 33 23 19.80 14.80 59.40 41.50 35.60 26.70
Icon weapon UZI.png Micro UZI 26 350 m/s 5,000 100 - 200 25 0.048s Single, Auto - - 9mm 500 4 26 18.20 15.60 11.70 46.80 32.70 28 21
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon 35 408 m/s 53 0.086s Single, Auto - - 9mm 500 2 35 24.50 21 15.70 63 44 37.80 28.30
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 40 280 m/s 7,000 100 - 200 30 0.08s Single, Auto - - .45 ACP 500 3 40 28 24 18 72 50.40 43.10 32.40
Icon weapon UMP.png UMP45 41 360 m/s 7,000 100 - 300 25 0.09s Single, Burst, Auto 2 0.09s .45 ACP 500 4 39 27.30 23.40 17.50 70.20 49.10 42.10 31.50
Icon weapon Vector 01.png Vector 31 350 m/s 7,000 50 - 50 19 0.055s Single, Burst, Auto 2 0.0545 9mm 500 4 31 21.70 18.50 13.90 55.80 39 33.40 25.10
Click here for an explanation of these stats.

Mô tả chung[]

Súng tiểu liên là một loại vũ khí tầm gần hiệu quả, với độ chính xác của đa số Súng lục nhưng băng đạn và tốc độ bắn của Súng trường. Mặc dù độ chính xác không cao, nhưng khả năng xả đạn nhanh của chúng, đặc biệt trong tầm gần lại có thể làm lấn áp đối phương và tiêu diệt chúng trong nhiều tình huống

Hướng dẫn[]

Súng tiểu liên là một phần lớn trong bài Bộ trang bị tốt nhất trong PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS. Để học thêm các bí kíp và cách sử dụng hiệu quả, ghé qua trang Hướng dẫn chơi PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS

Các trang tương tự[]

Advertisement